Dodatna gradiva, ki jih uporabite pri pouku

Na voljo so vam naslednja gradiva, ki jih bomo sproti dopolnjevali.

My Sails 2 - New
My Sails 2 - New

Tukaj boste našli nekatere posnetke iz učbenika My Sails 2 New: uvodno pesmico, oba stripa in zgodbico za vsako enoto. V prejšnjih izdajah so bili ti posnetki zbrani na zgoščenki, ki smo jo prilagali delovnemu zvezku. Upamo, da boste pri poslušanju uživali. 

Vsi posnetki iz učbenika My Sails 2 New pa so zbrani na treh zgoščenkah, ki jih lahko naročite na tukaj.

UNIT 1
1/4 He's Captain Hookie, SB page 2
1/5 A Portrait Competition, SB page 3
1/23 Guess Who it Is, SB page 15
1/24 Little Red Riding Hood, SB page 18

UNIT 2
1/28 Put on Your Clothes, SB page 22
1/29 Venice Carnival, SB page 23
1/47 Three Little Kittens, SB page 35
1/48 The Cat Who steals Slippers, SB page 38

UNIT 3
2/3 My Parents Sent Me to the Store, SB page 42
2/4 Not Funny! SB page 43
2/19 Doctor, Please, Help, SB page 55
2/20 The Ugly Duckling, SB page 58

UNIT 4
2/24 The Kitchen, SB page 62
2/25 Barcelona Breakfast, SB page 63
2/44 A Birthday Present, SB page 75
2/45 The King, the Cook and the Stork, SB page 78

UNIT 5
3/3 The Sun, SB page 82
3/4 Castle or Food, SB page 83
3/19 Mr. Richy, SB page 95
3/20 The Country Mouse and the City Mouse, SB page 98

UNIT 6
3/24 Weather, SB page 102
3/25 The Changing Weather, SB page 103
3/42 The Snow, SB page 115
3/43 The Little Pink Rose, SB page 118

My Sails 3 - New
My Sails 3 - New

Tukaj boste našli nekatere posnetke iz učbenika My Sails 3  New: uvodni dialog, uvodno pesmico, dialog ob osrednji ilustraciji  in zgodbico za vsako enoto.  Upamo, da boste pri poslušanju uživali.

Vsi posnetki iz učbenika My Sails 3 New pa so zbrani na treh zgoščenkah, ki jih lahko naročite na tukaj.

UNIT 1
1/3 Off We Go, SB page 2
1/4 You and Me (A Song) SB page 2
1/5 At the Beach, SB page 3
1/17 Mojca Pokrajculja, SB page 18

UNIT 2
1/21 New Countries, New People, SB page 26
1/22 My Brother's not a Werewolf (A song) SB page 26
1/23 Different Families, SB page 27
1/32 Rahul and the Tiger, SB page 38

UNIT 3
2/2 What are Flags for?, SB page 50
2/3 The Year (ASong) SB page 50
2/4 Calendar of Holidays and Special Days, SB page 51
2/15 The Witch, SB page 68

UNIT 4
2/19 A Special Place, SB page 76
2/20 Every Living Thing (A Song), SB page 76
2/21 About Mammals, SB page 77
2/30 The Elephant's Nose, SB page 93

UNIT 5
3/2 Lunch or Siesta?, SB page 100
3/3 The Rainbow, SB page 100
3/4 In Town, SB page 101
3/13 Cinderella, SB page 116

UNIT 6
3/18 The Final Stop, SB page 124
3/19 Traansportation Vacation, SB page 124
3/20 Means of Transfort, SB page 125
3/27 Rumpelstiltskin, SB page 140