Lastnosti serije 

 • Sledi novemu učnemu načrtu.
 • V njem slovenski avtorji (v sodelovanju z naravnimi govorci) podajajo svoje znanje slovenskim učencem angleščine.
 • Omogoča prijetno učenje s pomočjo všečnih junakov in oseb, z zanimivimi dejavnostmi, zgodbami, pesmicami in igricami. Na ta način se otrok uči jezika v smiselnih kontekstih.
 • Dejavnosti so pestre in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu. Učencem omogočajo, da svoje učenje poosebijo z govorjenjem, branjem, pisanjem, poslušanjem in petjem o njih samih.
 • Učencem omogoča, da se že od začetka sporazumevajo v angleščini in v povsakdanjenih situacijah s pomočjo raznovrstnih motivacijskih aktivnosti.
 • Vključuje mini projekte, ki spodbujajo samostojnost in ustvarjalnost.
 • Medpredmetne vsebine omogočajo bolj povezano in celostno znanje.
 • Poudarek je na medkulturnosti.
 • Učence spodbuja k samostojnosti pri učenju tujega jezika.
 • Ponuja jim možnost samoocenjevanja pridobljenega znanja.
 • Zagotavlja stalno napredovanje, ki temelji na skrbno stopnjevanem učnem načrtu, vadbo osnovnega besedišča,  jezikovnih funkcij in vseh štirih jezikovnih zmožnosti.

Nov, večji format, povečan obseg, barvni tisk, nove, sveže ilustracije Urške Stropnik, bogat nabor fotografij.

 

Priročnik in e-učbenik ne bosta izšla v tiskani obliki. Po naročilu jih lahko prejmete preko spletnega portala My Sails.

 

Prenovljen je še boljši, še privlačnejši, še preglednejši, še uporabnejši!

  

Oglejte si še ostale učbeniške serije