Lastnosti učbeniške serije:

  • V njem slovenski avtorji (v sodelovanju z naravnimi govorci) podajajo svoje znanje slovenskim učencem angleščine.
  • Omogoča prijetno učenje s pomočjo všečnih junakov in oseb, z zanimivimi dejavnostmi, zgodbami in pesmicami. Na ta način se otrok uči jezika v smiselnih kontekstih.
  • Dejavnosti so pestre in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu. Učencem omogočajo, da svoje učenje poosebijo z govorjenjem, pisanjem, poslušanjem in petjem.
  • Učencem omogoča, da se začno že od začetka sporazumevati v angleščini v povsakdanjenih situacijah s pomočjo raznovrstnih motivacijskih aktivnosti.
  • Vključuje mini projekte, ki spodbujajo samostojnost in ustvarjalnost.
  • Medpredmetne vsebine omogočajo bolj povezano in celostno znanje.
  • Poudarek je na medkulturnosti.
  • Ponuja jim možnost samoocenjevanja pridobljenega znanja.
  • Zagotavlja stalno napredovanje, vadbo pridobljenega besedišča, jezikovnih funkcij in vseh štirih jezikovnih zmožnosti.

 

POSLUŠAJ PREDSTAVITEV

 

Je prvi učbenik, ki je bil leta 2016 potrjen za 5. razred osnovne šole po novem učnem načrtu. Priročnik in e-učbenik ne bosta izšla v tiskani obliki. Po naročilu jih lahko prejmete preko spletnega portala.
Prenovljen je še boljši, še privlačnejši, še preglednejši, še uporabnejši!

Oglejte si še ostale učbeniške serije