Lastnosti učbeniške serije:

  • Omogoča prijetno učenje s pomočjo všečnih junakov.
  • Dejavnosti so pestre in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu.
  • Omogoča začetno sporazumevanje v angleščini.
  • Vključuje mini projekte, ki vzpodbujajo samostojnost in ustvarjalnost.
  • Omogoča samoocenjevanje lasnega znanja učencev.
  • Zagotavlja stalno napredovanje, ki temelji na skrbno stopnjevanem učnem načrtu.

 

My Sails 2 je potrjen za 5. razred OŠ še za šolsko leto 2016/2017.

Oglejte si še ostale učbeniške serije